Fasadputsning Tegelfasad Villa. Käringberget Älvsborg

Vårt byggföretag tog hand om fasadputsning på en villa på Käringberget i Älvsborg, Göteborg. Villafasadens gamla grovputs hade till stora delar börjat släppa och man såg gott om sprickor och glesa ytor på den annars mycket vackra tegelfasaden. Våra hantverkare satte igång med att ta bort den gamla putsen och ersatte den med ny grovputs i en ljust gul nyans som passade perfekt in i omgivningen. Fasaden som putsades finns på en villa på Kostergatan i Älvsborg.

Har du önskemål om att ge fasaden på din bostad en ansiktslyftning? Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder här.

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Adress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *